Проекти на документи

Общо намерени: 92

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на единни минимални възнаграждения за изследователите и другите лица, назначени по проектите в рамките на Швейцарско-българската програма за научни изследвания

Дата на откриване на консултацията: 1 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 15 септември 2023

В проведената в периода от 01.09.2023 г. до 15.09.2023 г. включително обществена консултация по проекта НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 20.09.2023 г.) (публикувано 01.09.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г.

Дата на откриване на консултацията: 30 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 септември 2023

(публикувано 30.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт по зоонози ONE HEALTH в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

Дата на откриване на консултацията: 30 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 29 септември 2023

В проведената в периода от 30.08.2023 г. до 29.09.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт по зоонози ONE HEALTH в структурата на Тракийския университет – Стара Загора НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.10.2023 г.) (публикувано 30.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани […]

Прочети повече

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия (неконфесионално обучение)

Дата на откриване на консултацията: 30 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 29 септември 2023

(публикувано 30.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение за изменение и допълнение на РМС № 441 от 2023 г. за утвърждаване броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научни организации на Република България през учебната 2023 – 2024 година

Дата на откриване на консултацията: 28 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 27 септември 2023

(публикувано 28.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебна документация за направление код 212 „Музикални и сценични изкуства”

Дата на откриване на консултацията: 25 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 25 септември 2023

(публикувано 25.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на заповеди

Дата на откриване на консултацията: 24 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 25 септември 2023

(публикувано 24.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на РМС за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2024 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Дата на откриване на консултацията: 24 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 25 септември 2023

В проведената в периода от 24.08.2023 г. до 25.09.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2024 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти НЕ са постъпили бележки и предложения (публ. 29.09.2023 г.) (публикувано 24.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат […]

Прочети повече

Проект на типов учебен план и проекти на учебни програми за специалност код 2140101 „Театрален, кино и телевизионен декор“ от професия код 214010 „Дизайнер”

Дата на откриване на консултацията: 23 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 25 септември 2023

(публ. 23.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебна документация за направление код 214 „Дизайн”

Дата на откриване на консултацията: 21 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 21 септември 2023

(публ. 21.08.2023 г., акт. 23.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1 5 6 7 8 9 10
1 8 9 10
GoTop