Проекти на документи

Общо намерени: 84

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Дата на откриване на консултацията: 6 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 5 април 2024

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на електронна поща: [email protected]

Прочети повече

Проект за Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Дата на откриване на консултацията: 28 февруари 2024
Дата на приключване на консултацията: 29 март 2024

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на електронна поща: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 738 на Министерския съвет от 15 октомври 2018 година

Дата на откриване на консултацията: 27 февруари 2024
Дата на приключване на консултацията: 12 март 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XI и за XII клас по новите учебни програми, по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет

Дата на откриване на консултацията: 26 февруари 2024
Дата на приключване на консултацията: 27 март 2024

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани до дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за определяне на максималния месечен размер на компенсацията за неприети поради липса на свободни места в общинските и държавните детски градини деца

Дата на откриване на консултацията: 14 февруари 2024
Дата на приключване на консултацията: 14 март 2024

(публикувано 13.02.2024 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за определяне на правила за организация на дейностите по приемане на ученици в XI клас, VIII клас и V клас за учебната 2024 – 2025 година

Дата на откриване на консултацията: 13 февруари 2024
Дата на приключване на консултацията: 14 март 2024

(публикувано 13.02.2024 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2024 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Дата на откриване на консултацията: 13 февруари 2024
Дата на приключване на консултацията: 14 март 2024

(публикувано 13.02.2024 г.) Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за приобщаващото образование

Дата на откриване на консултацията: 2 февруари 2024
Дата на приключване на консултацията: 5 март 2024

(публикувано 02.02.2024 г.) Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Дата на откриване на консултацията: 29 януари 2024
Дата на приключване на консултацията: 28 февруари 2024

(публикувано 29.01.2024 г.) Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма „Модернизация на библиотеките в държавните висши училища“

Дата на откриване на консултацията: 29 януари 2024
Дата на приключване на консултацията: 28 февруари 2024

(публикувано 29.01.2024 г.) Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 9
1 2 3 4 9
GoTop