Олимпиади и национални състезания

Учебна 2023/2024 година

Заповед № РД09-3142/ 13.10.2023 г. за изменение на Заповед с № РД09-2049/ 28.08.2023 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023 – 2024 година (публ. 13.10.2023 г.)

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)


Заповед № РД 09-2784 / 29.10.2019 г. (изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-3084/ 17.05.2022 г.) за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България (консолидирана версия) (публ. 18.05.2022 г., акт. 15.12.2023 г.)


Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2023-2024 година, утвърдени със Заповед № РД-09-639/14.09.2023 г. и изменени със Заповед № РД-09-146/01.03.2024 г. и Заповед № РД-09-218/29.03.2024 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 18.09.2023 г., акт. 04.04.2024 г.)

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на ЦНС през учебната 2023-2024 година, утвърдени със Заповед № РД-09-640/14.09.2023 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 18.09.2023 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година (публ. 12.09.2023 г.)

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД09-2044/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 29.08.2023 г., акт. 01.12.2023 г.)


Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2023/2024 година


Регламенти на национални олимпиади за учебната 2023/2024 година

Астрономия (публ. 28.11.2023 г.)

География и икономика (публ. 28.11.2023 г.)

История и цивилизации (публ. 21.11.2023 г.)

Техническо чертане (публ. 17.11.2023 г.)

Математика (възрастова група VIII-XII клас) (публ. 01.11.2023 г.)

Знам и мога (за ученици от ІV клас) (публ. 01.11.2023 г.)

Английски език (публ. 30.10.2023 г.)

Италиански език (публ. 30.10.2023 г.)

Лингвистика (публ. 27.10.2023 г.)

Информатика (публ. 25.10.2023 г.)

Информационни технологии (публ. 25.10.2023 г.)

Испански език (публ. 25.10.2023 г.)

Mатематика (IV – VII клас) (публ. 24.10.2023 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 20.10.2023 г., акт. 31.10.202 3)

Немски език (публ. 20.10.2023 г., акт. 02.11.2023 г.)

Допълнен регламент по руски език (публ. 20.10.2023 г., допл. 25.03.2024 г.)

Философия (публ. 19.10.2023 г.)

Гражданско образование (публ. 19.10.2023 г.)

Френски език (публ. 18.10.2023 г., акт. 19.10.2023)

Български език и литература (публ. 18.10.2023 г.)

Физика (публ. 12.10.2023 г.)

Биология и здравно образование (публ. 09.10.2023 г.)


Регламенти на национални състезания за учебната 2023/2024 година

Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ и Пролетно математическо състезание „Проф. Дочо Дочев“ (публ. 01.11.2023 г.)

Националното състезание по лингвистика (публ. 27.10.2023 г.)

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата (публ. 27.10.2023 г.)

Национален конкурс „Бог е любов“ (публ. 25.10.2023 г.)

Национално състезание „Практични финанси“ (публ. 25.10.2023 г.)

Национални състезания по информатика (публ. 25.10.2023 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ (публ. 25.10.2023 г.)

Национално състезание по компютърни мрежи (публ. 25.10.2023 г.)

Национално състезание по компютърно моделиране (публ. 25.10.2023 г.)

Национално състезание по хореография „Фолклорна плетеница“ (публ. 20.10.2023 г.)

Национално състезание по музика „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI, VII и Х клас (публ. 20.10.2023 г., акт. 22.01.2024 г.)

Пролетни математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 19.10.2023 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 19.10.2023 г.)

Национално състезание по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас (публ. 18.10.2023 г.)

Национално състезание по ключови компетентности по природните науки (публ. 18.10.2023 г.)

Национално състезание по финансова грамотност (публ. 18.10.2023 г.)

Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ (публ. 18.102.2023 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалните етапи“ (публ. 18.102.2023 г.)

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ (публ. 18.102.2023 г.)

Националното състезание по природни науки и екология (публ. 16.10.2023 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (публ. 12.10.2023 г.)

Актуализиран регламент – Математика за всеки (за ученици от IV клас) (публ. 11.10.2023 г., акт. 12.04.2024 г

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 06.10.2023 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 28.09.2023 г.)

Пролетно национално състезание по физика (публ. 28.09.2023 г.)

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 26.09.2023 г.)Регламенти на национални и състезания по професии за учебната 2023/2024 година

Млади таланти в интериорния дизайн ( публ. 19.02.2024 г.)

Най-добър млад хлебар-сладкар ( публ. 16.02.2024 г.)

Най-добър млад хотелиер (публ. 16.02.2024 г.)

Най-добър млад аниматор (публ. 16.02.2024 г.)

Най-добър готвач

и Най-добър сервитьор ( публ. 16.02.2024 г.)

Най-добър млад барман (публ. 16.02.2024 г.)

Млад фермер (публ. 31.01.2024 г.)

Горски многобой (публ. 30.01.2024 г.)

Мебели, стилни мебели и дърворезба (публ. 30.01.2024 г.)

Национално състезание по озеленяване и цветарство (публ. 29.01.2024 г.)

Млади таланти в модата (публ. 01.12.2023 г.)

Най-добър млад фризьор и гримьор (публ. 01.12.2023 г.)

Най-добър млад строител (публ. 22.11.2023 г.)

Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС (публ. 22.11.2023 г.)

Най-добър техник в машиностроенето (публ. 17.11.2023 г.)

Най-добър млад керамик (публ. 17.11.2023 г.)

Най-добър млад заварчик (публ. 17.11.2023 г.)

Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“ (публ. 13.11.2023 г.)

Национален учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор“ (публ. 13.11.2023 г.)

Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“ (публ. 08.11.2023 г.)

Национално състезание по счетоводство (публ. 08.11.2023 г.)

Състезание по електроенергетика „Енергия за бъдещето“ (публ. 06.10.2023 г.)

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ (публ. 06.10.2023 г.)

GoTop