Архив – конкурси, процедури за набиране на проектни предложения

Архив – конкурси, процедури за набиране на проектни предложения

ШВЕЙЦАРСКАТА НАУЧНА ФОНДАЦИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ в рамките на програмата SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Европа за периода 2013 – 2016 г.

Швейцарската научна фондация набира предложения по Програма SCOPES 2013 – 2016 г. в периода от 20 март до 20 септември 2013 г.

Повече информация

4 МЛН. ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКА ЗА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Повече информация

КОНКУРС за двустранно сътрудничество с Германската служба за академичен обмен – 2013 г.

Краен срок за подаване на предложенията: 16 декември 2013 г.

„Big Data“ – покана за изразяване на интерес

Заявките за участие трябва да бъдат изпратени на електронна поща: [email protected] преди 15 ноември 2013 г.

Повече информация

Европейската комисия стартира ВТОРО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЖЕНИ-НОВАТОРИ

Конкурсът е отворен до 15 октомври 2013 г.

Повече информация

КОНКУРС за набиране на кандидатури за стипендии за обучение в магистърската програма на Европейския технологичен институт за иновации в ядрената енергетика

Повече информация

ЧЕТВЪРТИ КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ ЗА ПЕРИОДА 2013-2015 г

Краен срок за подаване на проектите: 8 юли 2013 г.

Повече информация

Краен срок за подаване на предложения: 22 април 2013 г.

Международният съюз по далекосъобщенията (ITU) ще награди 18 проекта в областта ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 2013 г.

Краен срок за кандидатстване за включване в следващото престижно издание е 31 януари 2013 г.

Повече информация

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2013-2014 г.

Повече информация

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

КОНКУРС ЗА ПОДБОР на кандидатури за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране.

Краен срок: 31 май 2012 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международна фондация „Мацумае”

Краен срок: 31 август 2012 г.

Повече информация

GoTop