Изпитни материали за ДЗИ – 2011 г.

Задължителен ДЗИ – Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор – 19 май 2011г.

ДЗИ по желание – май 2011 г.

Задължителен ДЗИ по избор – септември 2011 г.

GoTop