НВО за X клас

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2023-2024 година

Горните модели на НВО са публикувани на 15.09.2023 г.Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2022-2023 година

Математика (публ. 16.06.2023 г.)

Български език и литература (публ. 13.06.2023 г.)


Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2022-2023 година

Горните модели на НВО са публикувани на 14.09.2022 г.Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година


Чужд език – 10 клас

НивоАнглийски Немски ФренскиИспанскиРускиИталиански
А1

Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/10klasanglijski-nivoa1

НемскиФренскиИспанскиРуски
А2

Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/001a-1

Руски
B1.1

Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/001a

Немски РускиИталиански
B1

Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/10klasangliyski-b1

Немски ФренскиИспанскиРускиИталиански

Математика (публ. 16.06.2022 г.)

Български език и литература (публ. 14.06.2022 г.)


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

Изпитен вариант по български език и литература и ключ с верните отговори, 16 юни 2021 г.

Изпитен вариант по математика и ключ с верните отговори, 18 юни 2021 г.


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас през учебната 2018/2019 година

Анализ на резултатите от Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас за учебната 2018-2019 година

Примерна практическа задача с решение

Условие на задачата

Данни

Решение


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2016/2017 година


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2015/2016 година


Пробно национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2014/2015 година

GoTop