521 Машиностроене, металообработване и металургия

ДОС за придобиването на квалификация по професия

521010 Машинен техник (публ. 29.09.2020 г.)

521070 Техник-металург от област на образование „Машиностроене, металообработване и металургия“ (публ. 16.09.2022 г.)

521080 Оператор в металургията от област на образование „Техника“ (публ. 08.03.2023 г.)

521090 Заварчик от област на образование „Техника“ (публ. 10.06.2021 г.)

521100 Стругар от област на образование „Техника“ (публ. 13.04.2021 г.)

521110 Шлосер от област на образование „Техника“ (публ. 14.06.2023 г.)

521120 Леяр от област на образование „Техника“ (публ. 12.05.2021 г.)

521140 Мехатроника от област на образование „Техника“ (публ. 21.11.2023 г.)

GoTop