ГЕОРГИ ДЯНКОВ ОТ СП. „ПРИРОДНИ НАУКИ“ ИЗТЕГЛИ ВАРИАНТ I ЗА ДЗИ ПО ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА

Начало » Последни публикации

28.05.2015

Днес, 28 май 2015 г., в 7.00 часа Георги Дянков, редактор на списание „Природни науки“, изтегли Вариант I за третия държавен зрелостен изпит по желание на ученика по учебните предмети философски цикъл, физика и астрономия.

Изпитът започна в 8.00 часа и е с продължителност 4 астрономически часа.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“