В 13 УЧИЛИЩА В СТРАНАТА Е ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

21.01.2016

Днес, 21 януари 2016 г., в 13 училища в страната е преустановен учебният процес.

Поради влошена пътна обстановка е преустановен учебният процес в 10 училища в област Силистра.

Поради лоши метеорологични условия в 1 училище в София - област днешният ден е неучебен.

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация и изпълнение на ремонтни дейности е преустановен учебният процес в 1 училище в област Видин.

И в едно училище в област Пазарджик температурата в класните стаи не може да достигне 18 градуса.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“