ПРАВИТЕЛСТВОТО АКТУАЛИЗИРА ТАКСИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

Начало » Последни публикации

13.07.2016

Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират от Министерство на образованието и науката, в частта за таксите за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

В съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебници и учебни помагала, вносителите ще заплащат за оценяване на познавателна книжка и на учебник такса от 600 лв., за учебен комплект – 975 лв.

Размерът на таксите не е променян в продължение на 12 години. Актуализацията му е свързана с увеличаване на броя на оценителите от осем на 13 и на разходите за командировки до 80 лв.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“