ЗАМ.-МИНИСТЪР КИРЯКОВ: ДВА БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТА ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ НА ВТОРА ФАЗА ПО ПРОГРАМА WIDENING НА „ХОРИЗОНТ 2020“

Начало » Последни публикации

14.07.2016

Два големи български проекта отиват на втора фаза по програма Widening на „Хоризонт 2020“. По програмата беше обявен конкурс и след разработването на бизнес план на следващ етап се класираха два много интересни проекта: Център за върхови постижения PlantaSYST – Център по системна биология и биотехнология в Пловдив, както и MMAC – Център за върхови постижения по математическо моделиране и иновативни пресмятания. На тях им предстои кандидатстване на втория етап на финансиране.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Красимир Киряков при откриването на среща на тема „Синергия между европейските структурни инвестиционни фондове и финансиране на научни изследвания и иновации „Стълба към върхови постижения“.

Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще бъде изцяло отворена за сътрудничество с Министерството на икономиката, каза Киряков и допълни, че за да се стигне до реализацията на успешни продукти в наука и иновация, е необходимо подпомагане за цялата система на иновации, насочване на съществен ресурс към всички форми на образование, защото не може да се очакват стойностни кадри и стойностни научни звена без стабилна образователна система.

Заместник-министърът коментира, че Приоритетна ос 1 на ОП НОИР „Научни изследвания и технологично развитие“ ще стартира по график. Събрани са предложения, които в момента се анализират. Киряков добави, че през последния  месец се е срещал с редица ректори на висши училища и с ръководители на научни институти от БАН, които са го уверили, че се подготвят интересни предложения и сериозни консорциуми. „Убеден съм, че тази програма ще доведе до инвестиции в научната инфраструктура, каквито не са се случвали в България досега. Нито една програма, която е насочена към бизнес и към иновации, не би била успешна, ако няма сериозна подкрепа от частния финансов сектор“. Киряков подчерта доброто сътрудничество с Министерството на икономиката.

На международния форум участват представители на науката и на бизнеса,експерти от МОН, представители на националните и регионалните власти, имащи отношение към изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, както и представителите в програмните комитети на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и националните контактни лица по отделните направления на  „Хоризонт 2020“.

Форумът е фокусиран върху повишаване на информираността за необходимите действия за подобряване на взаимодействието между Европейския фонд за регионално развитие и различните програми за финансиране на научни изследвания и иновации,както и към обмяна на експертиза относно комбинирането на структурните фондове и рамковите програми (включително „Хоризонт 2020“) с цел по-добри и ефективни  резултати. Идентифицират се бъдещи дейности, насочени към подобряване на взаимодействието между различните европейски фондове в България.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“