ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Начало » Последни публикации

28.03.2013

Министерството на образованието, младежта и науката извести, че на 19 март 2013 г. Съветът за висше образование на Турция взе решение да възстанови легализирането на документи, издавани от български висши училища на турски граждани, придобили съответна образователно-квалификационна степен. Решението от 19 март 2013 г. е резултат от активния диалог между турските и българските компетентни институции, както и на предприетите мерки, целящи недопускане случаи на фалшифициране на документи, издадени от български висши училища.

В решението се определят условията на процедурата по признаването на документите за придобито висше образование за различни специалности.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“