ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЩЕ РАБОТЯТ ПОСТОЯННО

Начало » Последни публикации

01.03.2018

Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици ще продължи и занапред. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев след днешното заседание на Координационното звено в Министерството на образованието и науката (МОН). Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с което дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички институции.

Изготвен е и проект на Национална програма „Заедно за всяко дете“ за съвместната работа по обхват и задържане в образователната система. Тя е на стойност 450 000 лв. и ще съдържа два модула, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По първия с общо 300 000 лв. ще бъдат напълно или частично финансирани командировъчните разходи на членовете на екипите за транспорт, дневни пари и комуникационните разходи. Бенефициенти могат да са детските градини и училищата чрез регионалните управления на образованието. По втория модул ще се предоставят средства за работа в образователни институции в областите, в които има най-голям брой отпаднали ученици. За целта са предвидени 150 000 лв, добави Вълчев. 

През юли миналата година бяха идентифицирани 206 387 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея. Към днешна дата сформираните 1134 екипа са посетили 189 000 деца на общо 207 000 адреса. Върнатите обратно в клас са 21 915, от които повторно са отпаднали 1221. След първия срок на настоящата учебна година новоотпаднали са и 4556 деца и ученици, с които не е работено по механизма. Екипите от учители, социални работници и полицаи установиха 477 деца в риск, от които 116 са насочени към социални услуги.

Министър Красимир Вълчев отчете, че 50% от повторно и новоотпадналите са концентрирани в областите Пловдив, Стара Загора, Бургас, София и Сливен. Работата с тях и семействата им беше определена като приоритетна, в резултат на което за три седмици екипите посетиха 3677 деца и подготвиха други 1082 обхода. Адресите на 506 деца не са актуални и ще бъдат издирени чрез системата на МВР. В 57 случая в екипите е участвал и инспектор на Детска педагогическа стая. При обходите са издадени 41 глоби за родителите, от които 12 са били връчени. Издадени са седем наказателни постановления.

„Свършена е много работа и благодаря на екипите, че я приеха като мисия. Много от случаите са нетипични и нямат готови решения за децата, но екипите на място намират най-доброто решение. Връщането на 1/5 от отпадналите или незаписаните е неоспорим успех. Действието на механизма ще продължи. Всички институции ще бъдем по-добри, защото вече има спойка и алгоритъм за успешна работа“, заяви вицепремиерът Дончев. 

По думите на министър Красимир Вълчев най-честите причини за повторното отпадане на децата и ученици са заминаване в чужбина (35%), преместване на семейството на друг адрес без детето да е било отписано или записано в друга детска градина или училище (18%), нежелание или неглижиране от страна на родителите (18%), здравословни проблеми на детето или родителя (8%) и др. „Увеличават се процесите както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната. Заедно с Агенцията за социално подпомагане (АСП), Министерството на вътрешните работи (МВР) и общините ще обменяме информация за децата чрез информационната система, която подпомага дейността на екипите“, подчерта министър Красимир Вълчев. В момента в платформата са включени почти 200 общини. С АСП предстои подписване на споразумение, а с МВР е създадена съвместна работна група, която да изготви параметрите на междуинституционално споразумение. Пилотният проект за проследяване и упражняване правото на образование на деца и обмен на информация за деца в риск от отпадане ще бъде стартиран в област Ловеч.

Вълчев припомни, че по време на Съвета на министрите в Брюксел беше поставен въпросът за обща пилотна инициатива за проследяване на движението на децата, които мигрират с родителите си в друга страна. „Всички министри се обединиха около мнението, че правото на свободно придвижване не трябва да е за сметка на правото на образование. Ще работим за пълно проследяване на всички деца, за да може те веднага да влизат в образователната система на съответната страна“, обясни министърът. Според вицепремиера Томислав Дончев има шанс такъв паневропейски механизъм да бъде подкрепен от страните членки. „Информационната система е важна, защото тя дава възможност да се обменя информация между институциите в реално време. Обсъдихме възможността да разширим обхвата на данните, които се въвеждат в системата, например статистически данни.“, каза Дончев.

Той допълни, че ще се проведат разговори за регламентиране на наказателна отговорност на родителите, чиито деца сключват ранни бракове и раждат преди да са станали пълнолетни.

Като част от мерките по механизма МОН и АСП уточниха реда за предоставяне на семейни помощи за деца в натура по предложение на директорите на детските градини и училищата. Помощите за пълно или частично плащане на таксите за ясла или градина, детска кухня или столово хранене, както и за участие на децата в организирани от образователната институция мероприятия – екскурзия, посещения на исторически културни и други обекти) ще се изплащат от дирекциите "Социално подпомагане".

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“