МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА ФОРМИРАМЕ У УЧЕНИЦИТЕ НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ЯВЛЕНИЕТО „КОРУПЦИЯ“

Начало » Последни публикации

11.11.2019

“Ролята на образованието в процеса на противодействие на корупцията се състои в три неща – съвместна работа на всички институции, подготовка на квалифицирани специалисти по право, икономика, политология и др., както и създаване на нагласи и отношение на нетърпимост у учениците към това явление“.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на конференция в Югозападния университет в Благоевград. Според него всички модерни образователни системи се обединяват около разбирането, че трябва да се формира отношение у учениците към света. Това става и с предоставяне на знания. Министърът припомни, че с новите учебни програми учениците се запознават с понятието „корупция“ още в X клас, а във втория гимназиален етап – XI и XII клас, по новия предмет „Гражданско образование“ са залегнали такива теми.

„Противодействието на корупцията трябва да бъде обхванато във всички учебни часове чрез междупредметни връзки. Искаме да разширим образователната среда чрез посещение на институции. Дадохме възможност заниманията по интереси да се водят от външни лектори, така че училищата могат да организират уроци или лекции, свързани с антикорупцията“, посочи министърът. По думите му Министерството на образованието и науката е готово да финансира висшите училища в страната за изготвяне на информационни обучителни материали за противодействие на корупцията. Красимир Вълчев допълни, че всяка администрация трябва да реагира бързо и да проверява сигналите. „Всички институции трябва да работят заедно. Така постигаме по-добри резултати. Не можем да имаме по-добри нови политики, ако няма съвместна работа“, допълни той.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“