Изпитни материали за ДЗИ – 2010 г.

Задължителен ДЗИ – Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор – 17 май 2010 г.

ДЗИ по желание – май 2010 г.

Задължителен ДЗИ по избор – септември 2010 г.

GoTop