Английски език

Държавни зрелостни изпити по английски език

Сесия

Втори задължителен ДЗИ
Профилирана подготовка
ДЗИ по желание
ООП / ПП

май 2023 г.

август 2023 г.

май 2022 г.

август 2022 г.

Сесия

Втори задължителен ДЗИ ДЗИ по желание

май 2021 г.

август 2021 г.

май 2020 г.

август 2020 г.
май 2019 г.
август 2019 г.
май 2018 г.
август 2018 г.
май 2017 г.
август 2017 г.
май 2016 г.
август 2016 г.

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г.


Сесия

Втори задължителен ДЗИ

ДЗИ по желание

май-юни 2015 г.

август-септември 2015 г.
май-юни 2014 г.
август-септември 2014 г.
май-юни 2013 г.
август-септември 2013 г.
май-юни 2012 г.
август-септември 2012 г.
май-юни 2011 г.
август-септември 2011 г.
май-юни 2010 г.
август-септември 2010 г.
май-юни 2009 г.
август-септември 2009 г.
май-юни 2008 г.
август-септември 2008 г.
пробна 2007 г.

примерни изпитни
материали 2007 г.

GoTop