IV клас от учебната 2024/2025 година

Учебни програми за IV клас, утвърдени със Заповед № Д09-5778 от 22.11.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3714/ 15.11.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024/2025 година (публ. 29.11.2023 г.)

GoTop