МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА УЧАСТВА В НЕФОРМАЛНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ИСТАНБУЛ

Начало » Последни публикации

02.10.2013

Българският министър на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова участва заедно с 25 министри на образованието от цял свят в двудневна неформална среща в Истанбул, Турция, която започна днес – 2 октомври 2013 г. Форумът е организиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и в двата дни министрите и експерти ще дискутират добри практики, ще обменят опит и ще разискват въпроси, свързани с възможностите на образователната система да стимулира и развива изграждането на уменията и компетенциите на хората.

За първи път на конференцията ще бъдат представени резултатите от PIAAC – проучване на уменията на възрастните хора, изготвено от ОИСР. Докладът носи името „По-добри умения, по-добри работни места, по-добър живот“. То допълва палитрата на изследванията за четвъртокласници – PIRLS, и за гимназисти – PISA. Фокусът върху уменията на възрастните хора се дължи на световната тенденция бизнесът да не може да намери необходимите висококвалифицирани кадри въпреки безработицата сред населението. Без необходимите умения технологичният прогрес не може да се интегрира в държавната икономика и тя неизменно изостава. Тук е и работата на просветните министри, които имат задачата да се борят за по-добро съответствие между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда, посочват експертите на ОИСР.

Освен тенденциите при обучението на възрастни хора на неформалната си среща министрите обсъждат бъдещото развитие на изследването PISA. То стартира през 2001 г. и се превръща в сериозен фактор при формирането на образователни политики. От една страна, докладът за уменията на възрастните хора се явява като следваща стъпка след PISA, но от друга – двете проучвания запазват различните си приоритети. Изследването на 15-годишните се явява оценка на качеството на образование, което децата са получили, докато PIAAC показва как този фундамент се развива с годините.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“