ВИЦЕПРЕМИЕРИТЕ КУНЕВА И ДОНЧЕВ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ МИНИСТЕРСТВАТА В СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА БАН

Начало » Последни публикации

16.03.2016

Правителството определи заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева и вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев за представители на министерствата в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките (БАН).

Съставът на Съвета е разнороден и включва представители на българската и чуждестранната научна общност, на юридическите лица с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата, на националните представителни организации на работодателите и др. Законът за БАН предвижда в състава на Съвета да бъдат включени и двама представители на министерства, определени с решение на Министерския съвет. Съветът на настоятелите на БАН е с 4-годишен мандат, изтекъл през 2015 г., което налага съставът да бъде подновен с оглед обезпечаване на неговото функциониране.

Изборът на представителите на министерствата е съобразен с това, че в международен план периодът 2014-2020 г. се характеризира с тенденция за преодоляване на границите с цел създаване икономика на знанията, научните изследвания и иновациите. В тази връзка трябва да бъдат отчетени и спецификите в дейността на БАН като национална автономна организация за научни изследвания, която участва в развитието на науката в съответствие с общочовешките ценности и националните интереси, и която със своята дейност съдейства за умножаване на духовните и материалните богатства на българския народ, както и важните функции на Съвета на настоятелите на БАН за нейното развитие и ефективно финансово управление.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“