МОН, ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ И ФОНДАЦИЯ „ЗАЕДНО В ЧАС” СЪЗДАВАТ „НОВ ПЪТ ЗА НОВИ ТАЛАНТИ В ПРЕПОДАВАНЕТО“ ЧРЕЗ ИНОВАТИВНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Начало » Последни публикации

19.04.2016

Министерство на образованието и наукатa води международен консорциум с 15 партньора от Латвия, Испания, Румъния, Австрия, Германия и България за пилотно тестване на иновативни политики в привличането, обучението и задържането в училище на нови педагогически кадри.

Проектът цели да привлече в учителската професия специалисти от различни професионални области, които нямат придобита квалификация за учител или имат ограничен предишен опит в преподаването, като по този начин адресира следните предизвикателства пред образователните системи на редица европейски държави:

  • недостиг на млади преподаватели и специалисти от различни области;
  • нисък престиж на професията;
  • необходимост от усъвършенстване на педагогическите и лидерските компетенции на учителите в съответствие с нуждите на 21. век;
  • повишаване на практическата подготовка на навлизащите в учителската професия специалисти.

Във всяка от държавите местните партньори - министерство на образованието,  неправителствени организации с опит в привличането и подготовката на нови учители и водещи университети, внедряват цялостна програма за привличане, предварителен подбор, теоретично и продължително практическо обучение на специалисти от различни сфери. В България партньори на МОН са Пловдивският университет "Паисий Хилендарски” и Фондация "Заедно в час". До 15 май се събират апликации от училищата за участие в проекта.

Проектът е в съответствие с приетата Стратегия за развитие на педагогическия персонал и работи за целите за подобряване качеството на образованието сред социално уязвимите групи, посочи министърът на образованието и науката Меглена Кунева при представянето на проекта пред журналисти днес. По думите на вицепремиира именно доброто сътрудничество между министерството, висшите училища и неправителствения сектор е ключът към справянето с проблемите.

Основна задача на проекта е да апробира иновативни магистърски програми за придобиване на квалификация „учител”. Програмите се отличават с:

  • внимателен подбор на участниците;
  • обучение, съобразено с националните стандарти и изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител”, надградено с обучителни курсове, които адресират нуждите на най-новото поколение ученици - четивна и математическа грамотност, умения за успех на 21. век (работа в екип, креативност, критическо и аналитично мислене, презентационни умения и т.н.);
  • дълга практика и преподаване под супервизия;
  • наставничество и подкрепа от опитни учители и директори.

До 15 май се събират апликации от училищата за участие в проекта. По програмата ще бъдат обучени 140 души в рамките на две години. Участниците ще бъдат част от мащабно изследване на Университета в Дуисбург-Есен (Германия), което цели да тества и утвърди успешни подходи и практики за привличане, обучение и подкрепа на новопостъпващи в системата учители. Опитът, придобит чрез тези пилотни програми, ще послужи за изготвяне на препоръки за национални и европейски политики за привличане, обучение, развитие и задържане на нови специалисти в образователната сфера.

Проектът е с продължителност три години и е на обща стойност 3 866 000 евро, от които 2.5 милиона се финансират от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 3: Експериментални политики. Проектът е съфинансиран от МОН, Пловдивски университет,  Фондация “Заедно в час” и Фондация “Америка за България”.  Бюджетът на проекта за България е 696 993 евро, от които 508 966 евро са безвъзмездна помощ от ЕК, обясни министър Кунева

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“