МИНИСТЪР КЛИСАРОВА ДАДЕ СТАРТ НА НОВАТА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА НА МОН „APOSTILLE”

Начало » Последни публикации

03.06.2013

Днес, 3 юни 2013 година , министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова лично издаде удостоверение „APOSTILLE” на диплома, подадена в Министерството на образованието и науката (МОН).

От 1 юни 2013 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена се извършват от МОН. До момента тези дейности се извършваха от Министерството на външните работи (МВнР), като МОН участваше в процедурата чрез заверка на документите преди поставяне на апостила в МВнР.

С новата услуга МОН значително ще улесни гражданите, желаещи да получат удостоверение „ APOSTILLE”, тъй като срокът е само 5 работни дни, а заверките се извършват на „едно гише”.

Таксата за предоставяне на административна услуга по издаване на удостоверение APOSTILLE е, както и до сега, 15 лв. (петнадесет лева).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“