ОСЕМ УЧИТЕЛИ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДАТА „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Начало » Последни публикации

01.11.2016

Осем български учители ще бъдат удостоени с наградата на Министерството на образованието и науката „Константин Величков“ за високи постижения и принос за развитие на образованието по случай Деня на народните будители.

Призът се присъжда в три направления - за работа с изявени и даровити деца и ученици или със специални образователни потребности (СОП), за методическа, творческа и иновативна дейност и за възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността и извънкласни занимания.

Всяка година директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена изпращат до регионалните управления на образованието предложенията си. Тази година те са били 69. От тях комисия, създадена от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, е одобрила и предложила 8 учители да бъдат удостоени с наградата „Константин Величков“.

В първата категория за работа с даровити деца или такива със СОП приз ще получат Ангелина Банчева-Байгънова (старши учител по математика в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца), Румяна Цветкова (директор на детска градина „Теменуга“ с групи с деца със СОП) и Светлана Бюйлекова (старши учител по философски цикъл в ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък).

За методическа, творческа и иновативна дейност ще бъдат наградени Тошко Христов (старши учител по история и цивилизации в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Велико Търново), Албена Борисова (учител по немски език в ПГПЧЕ „Петър Богдан“ - Монтана) и Йорданка Филева (главен учител по български език и литература във II СУ „Проф. Никола Маринов“ - Търговище).

В последната категория – за възпитателна дейност, работа с родители и обществеността и извънкласни занимания, награда „Константин Величков“ ще получат Любка Панкова (директор на СУ „Васил Левски“ - с. Коларово, община Петрич) и Димитър Димитров (старши учител по математика в 125 СУ „Боян Пенев“-София).

Награждаването на учителите ще се състои на 3 ноември в Ротондата на V етаж в МОН. Освен грамота преподавателите ще получат и по 1000 лева парична награда. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“