МОН РЕШИ ПРОБЛЕМА С ПРИЕМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ, УЧЕНИЦИ ОТ СОФИЯ И ВАРНА БЛАГОДАРИХА С КОНЦЕРТИ

Начало » Последни публикации

28.04.2017

С плакат „Благодарим Ви!“, ръкопляскания, музика и народни танци ученици във фолклорни носии от 144 СУ „Народни будители“ в София приветстваха успешните усилия на министъра на образованието и науката Николай Денков да реши проблема с приема в профилираните паралелки по хореография. По същия повод проф. Денков получи благодарствено писмо и аплодисменти и от ръководството и учениците на НГХНИ „Константин Преславски“ - Варна.

Пред Министерството на образованието и науката днес се изви хоро, в което се включи и министър Денков. Директорът на 144 СУ Величка Николова му благодари, че е запазил изкуството в България и му връчи грамота „Почетен приятел на училището“. Тя изпрати грамоти и на служителите в МОН, най-активно работили по казуса.

Проф. Денков получи също плакет от Асоциацията на европейските музикални училища „за всеотдайната подкрепа и оказано съдействия за запазване на училищата с разширено и профилирано изучаване на изкуства“.

Проблемът на хореографските паралелки в общообразователните училища беше разрешен чрез промяна в държавния план-прием за предстоящата 2017/2018 учебна година, която позволява записване на ученици за придобиване на професионална квалификация „Танцьор“ в средни и обединени училища и в профилирани гимназии.

Едновременно с това бяха утвърдени разработените за първи път учебни програми по хореография за всички класове. Те са подготвени в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, според който хореографията става самостоятелен учебен предмет, но може да се изучава единствено в рамките на избираеми и факултативни учебни часове.

Отделно, с промени в Наредба №10 на МОН беше дадена възможност да се кандидатства за прием в паралелки по хореография в пети и седми клас на профилираните училища, като при балообразуването се използват резултати от национални и регионални олимпиади и състезания.

Успоредно с това министърът на образованието и науката прие предложението на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) да бъдат признати две нови професии: „Сценичен фолклорен изпълнител“ със специалност „Танцово фолклорно наследство“ - трета степен на професионална квалификация; и „Специалист танцово изкуство“ със специалност „Танцово фолклорно наследство“ - четвърта степен на професионална квалификация. След изтичане на задължителната съгласувателна процедура те ще бъдат включени в списъка на професиите за професионално образование и обучение.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“