МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВИНАГИ ЩЕ ИМАМЕ НУЖДА ОТ ДОБРИ УЧИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

17.06.2017

„Винаги ще имаме нужда от добри учители.  Въпреки че заради напредъка на технологиите много професии може да изчезнат, професията учител ще продължи да съществува и да бъде най-важната. В момента възрастовата структурата е дебалансирана. Ние осъзнаваме това и провеждаме политики за мотивиране на младите хора за включване в педагогическо образование и педагогическа професия. Виждал съм училище да работи без сграда, но не и без учители“. Така министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се обърна днес към млади преподаватели от област Велико Търново на форума „Предизвикателствата пред нас – една година по-късно“.

Очаква се през следващите осем-девет години 50% от учителите да навлязат в пенсионна възраст. Има резерв на пазара на труда, който може да се използва. Има и възможност пенсионираните училите да продължат да преподават. Една от задачите на Министерството на образованието и науката е да използва този ресурс, като изработи специална програма за поетапно преминаване от активна учителска работа към пенсионна възраст. Такива програми има в други страни, където преподавателите се използват на различни длъжности с по-ниска ангажираност като хорариум и задължения.

За да бъде преодолян недостигът на учители, ще бъде продължена политиката по преструктуриране на приема и финансирането в системата на висшето образование. Тя вече дава резултати, след като за последните четири години студентите по педагогика са се увеличили с близо 20%, а тези по икономика и администрация и управления са намалели. „Професионални направления „Педагогика" и „Педагогика на обучението по.." са приоритетни. Студентите в тях получават допълнителни стипендии, а висшите училища – по-голям прием и по-голямо финансиране за тези специалности. Тази практика вероятно ще бъде разширена и към хуманитарните професионални направления като история и филология, които също подготвят учители“, посочи министър Вълчев.

Той увери младите учители, че доброто отношение към тях е управленска и държавническа отговорност, както и че правителството ще инвестира в развитието им. Министърът посочи, че ще разчита на преподавателите да помагат на децата, които не получават достатъчно подкрепа от семействата си. В момента се работи по промяна на част от образователните стандарти, за да бъдат облекчени учителите от бюрократичната дейност и бумащината. „Сформирали сме работни групи. Ще направим промени и ще създадем възможност педагогическите специалисти да се концентрират върху същинската си работа – възпитание и обучение на децата и учениците“, добави Красимир Вълчев. Сред променените стандарти ще бъде този за приобщаващото образование.

На въпрос на учители за задържането на децата в училище министърът припомни, че ще бъде изработен междуинституционален механизъм. Лично премиерът е настоял всички институции да се обединят за обхвата и оставането на учениците възможно най-дълго в образователната система и да няма прехвърляне на отговорност.  

На срещата днес кметът на Велико Търново Даниел Панов заяви, че най-важни са учителите в детските градини, защото от тях зависи успехът в училище. Областният управител проф. Любомира Попова допълни, че без учителите няма да се случи реформата в образованието. В края  на форума министър Красимир Вълчев призова педагозите да сигнализират на министерството за трудностите, които срещат в работата си. От своя страна преподавателите благодариха, че техните послания към министъра вече са залегнали като политики на екипа му.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“