ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по Програма „Деца и младежи в риск”

Начало » Последни публикации

04.03.2013

Компонент 1 – Грижа за младежи в риск

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ИНФОРМАЦИЯ за Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо ространство

СПИСЪК НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ КООРДИНАТОРИ ПО ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО“ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“