ФОРУМ ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

Начало » Последни публикации

27.11.2017

Размяна на добри практики за промени в образователните системи бяха обсъдени по време на партньорско консултиране за приобщаващото образование. Форумът в София се проведе по инициатива на Министерството на образованието и науката с подкрепата на Европейската комисия бе на тема „Приобщаващо образование за всички. Отключване на потенциала на лицата и създаване на устойчиви партньорства за приобщаващо и устойчиво бъдеще на България“.

В партньорското консултиране участва заместник-министърът на образованието Деница Сачева и директорът на „Стратегия и оценка на политиката“ в Европейската комисия Стефан Херманс. Модератор на събитието бе заместник-директорът на Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование Виктория Сориано. В обсъжданията участваха и експерти от Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, директори и експерти от МОН.

По време на работните сесии експертите представиха начина на подготовка и работа на учителите и всички останали специалисти в детските градини и училищата в условията на разнообразна среда. Обсъдени бяха още законодателните мерки и политики, както и изграждането на цялостен училищен подход за по-добра приобщаваща образователна среда. По време на форума бяха дадени насоки за адаптирането на учебното съдържание, работата на учителите и управлението на институциите за постигане на качествено образование.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“