ИНФОРМАЦИЯ СЛЕД ПРОВЕЛАТА СЕ ОТКРИТА НАЦИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТA FORSEE

Начало » Последни публикации

14.12.2012

На 14 декември, 2012 г. в хотел „Арена ди Сердика”, зала „Арена”, гр. София се проведе Открита национална консултация за представяне и обсъждане на SWOT анализи в три ключови сфери: електронно правителство (e-Government), дигитално съдържание (Digital content) и електронно здравеопазване (e-Health), изготвени в рамките на проект „FORSEE - Регионален Форсайт в сферата на ИКТ за страните от Югоизточна Европа“ (FORSEE - Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries).

Събитието беше открито от г-н Красимир Вълчев, главен секретар на Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) и от г-н Бисер Иванов, член на УС на Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

Проектът FORSEE е съфинансиран от ЕС по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „ Югоизточна Европа 2007-2013“ (South East Europe Transnational Cooperation Programme) и има за цел реформиране на политиките за научни изследвания, развитие и иновациите (НИРИ) в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ - ICT RDI) в страните от Югоизточна Европа.

Проектът ще популяризира форсайт методите и културата при изготвянето на политики в областта на ИКТ в региона, спомагайки по този начин за ускоряване на икономическия растеж в участващите страни и за тяхната по-висока готовност за предизвикателствата на глобализиращата се икономика.

Проектът ще продължи до месец декември 2013 г. В него участват 13 организации от 8 държави – Австрия, България, Гърция, Унгария, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Словения.

Откритата национална консултация е част от поредица дискусии по проекта, които се провеждат във всяка от участващите страни.

Откритата национална консултация се очаква да се превърне в платформа за дискусии относно обхвата и достоверността на проведените анализи, свързани с бъдещото развитие на съответните научно-изследователски области.

През месец януари 2013 г. ще се проведе Регионална конференция, на която ще бъдат обсъдени и обобщени постъпилите мнения и препоръки от участващите в процеса заинтересовани страни.

Предстои разпространяването на онлайн въпросник, адресиран към всички участници.

Последващата стъпка, която ще се реализира по проекта, е пилотно регионално форсайт упражнение, в рамките на което ще бъде разработена и методология за подобряване на политиките в областта на научните изследвания, развитие и иновации (НИРИ) в ИКТ сектора.

Повече информация за проекта FORSEE:

Интернет страница на проекта: http://www.forsee.eu/

Профили на проекта в LinkedIn и ePractice.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“