МОН ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

28.11.2018

Министерството на образованието и науката организира първия национален форум за иновации, в който ще участват над 600 представители на училищата, регионалните управления на образованието, висшите училища, бизнеса и родителските организации. Форумът ще се проведе на 3 декември 2018 г. от 10,00 часа в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк. Ще бъдат представени анализа на резултатите от провеждането на програмата за иновативните училища и мерките за бъдещето развитие на иновативните практики в българските училища.

Всички училища ще имат възможност да се включат във форума, който ще се предава на живо на страницата на форума https://conference.ischools.bg, както и във фейсбук страницата на министерството. Пред учители и техни партньори ще бъдат представени въведените иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, приложените нови методи на преподаване, разработените по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове и организираните по нов начин управление, обучение и образователна среда.

След мониторинг на Комисията за иновативните училища с участието на психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност са откроени добрите практики, реализирани като нов образователен продукт или усъвършенстван учебен процес. Диалогът за промяната в училищната общност по време на форума ще е насочен към създаването на условия за изграждане на училища на бъдещето, в което учениците могат да подобряват по различни начини образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието в училищния живот и да имат позитивна нагласа и мислене чрез иновативни образователни практики, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

Целта на националния форум е да се подкрепят всички училища за създаване и прилагане на иновации, да се популяризира добрият опит, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и създаването на мрежа от иновативни училища и повишаването на авторитета на българското училище и българския учител. Участниците във Форума ще могат да дискутират интересни иновации с участието на членове на Комисията за иновативните училища в ролята им на модератори и панелисти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“