ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕС

Начало » Последни публикации

29.05.2019

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева участва в редовно заседание на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз (ЕС).

Основна тема на форума бяха научните изследвания и иновациите като движеща сила в Европейския съюз.

Министрите за научни изследвания се обединиха около тезата, че за постигането на по-конкурентоспособна Европа, държавите-членки трябва да инвестират повече в научни изследвания и инфраструктура.

В обръщението си Карина Ангелиева подчерта колко важна е ролята на институциалните партньорства, на мисиите и на Европейския иновационен съвет за изграждането на по-добра работа на мрежите за взаимодействие в ЕС.

Заместник-министърът представи позицията на България и по въпроса за иновациите в бъдещата рамкова програма на ЕС и призова за повече обвързаност между бъдещите програми и политиките на съюза.

Ангелиева посочи, че за да бъдат научните изследвания успешно приложими в икономиката, е необходимо повишаване на качеството на законодателството и неговото прилагане на национално и европейско равнище.

Министрите подписаха декларация за Централно-източноевропейската инициатива за селско стопанство, аквакултури и горско стопанство. Тази декларация цели насърчаване на по-широката цифровизация, използване на иновации, устойчиво управление и използване на природните ресурси в Централна и Източна Европа.

По време на форума бе представен и „Черноморски дневен ред за стратегически научни изследвания и иновации“. Основната цел на документа е да фокусира вниманието на заинтересованите страни върху нуждата от увеличаване инвестициите в научни изследвания и иновации в черноморския регион предвид неговия потенциал.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“