МОН ЩЕ ФИНАНСИРА 12 ПРОЕКТА НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

Начало » Последни публикации

29.09.2020


12 научни проекта на български държавни висши училища и научни организации ще получат финансова подкрепа от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“.

Това стана ясно след проведено първо заседание на Комисията, отговаряща за програмата, с председател заместник-министър Карина Ангелиева.

След разглеждането на всички предложения, бяха одобрени проектите на 12 бенефициента, държавни висши училища и научни организации – СУ „Св. Климент Охридски, Технически университет – София, Химикотехнологичен и металургичен университет, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет – Варна, Тракийски университет – Стара Загора, Университет по хранителни технологии, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ към БАН, Институт по обща и неорганична химия към БАН, Институт по физиология на растенията и генетика и Институт по отбрана.

В хода на изпълнение те ще спазват специално разписани от Комисията указания.

Национална програма „Европейски научни мрежи“ ще осигури средства в размер на до 2 497 000 лв. за 2020 г. Те са предвидени за изпълнението на проекти, които са били високо оценени от Европейската комисия, но не са останали средства за тяхното финансиране.

Основният акцент в програмата е модернизирането на учебните програми, моделите за обучение, кариерното развитие на учените и работа по съвместни научни програми.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“