ДВАМА МИНИСТРИ ОТКРИХА РЕНОВИРАНО ОБЩЕЖИТИЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА В НСА

Начало » Последни публикации

11.01.2022

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков и министърът на младежта и спорта Радостин Василев откриха изцяло реновирания блок 15 от общежитията на Националната спортна академия. В него са вложени 3 677 600 лв. Средствата са осигурени чрез Фонда за устойчиви градове от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Със санирането, както и с извършените съпътстващи строително-монтажни работи и вътрешен ремонт, са постигнати предвидените по проекта мерки за енергийна ефективност - по-висока температура в блока при изразходването на по-малко енергия за отопление. Изцяло нови са асансьорите и жилищните помещения, включително мебелите.

Двамата министри отриха също модернизираното игрище за плажен волейбол в кампуса на Академията. То е част от комплекс „Открити спортни съоръжения" и се ползва за учебна, тренировъчна и състезателна дейност. Има три игрални полета за провеждане на учебен процес, които при нужда могат да се трансформират в две - за тренировки, или в едно игрално поле за провеждане на официални състезания.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“