ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

02.12.2014

Във връзка с усложнена пътна обстановка на 2 декември 2014 година е обявен неучебен ден за учениците от Основно училище „Христо Ботев“, село Раброво, община Бойница, област Видин. Взети са мерки за разчистване на пътя и за възобновянане на учебния процес.

Във връзка с авария на електропреносната мрежа и с усложнената пътна обстановка 3 декември 2014 г. е обявен за неучебен ден за учениците от СОУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик и за учениците от Основно училище „Васил Априлов", с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин. Взети за мерки за разчистване на пътя и за отстраняване на аварията в електропреносната мрежа.

Неучебните дни са обявени със заповеди на кметовете на съответните общини.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“