13. НП „Разработване на учебни помагала за обучение…

13. Национална програма „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ съгласно приложение № 13

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“


Модул А „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език“ (публ. 16.03.2021 г.)

Списък на помагалата: (публ. 10.02.2022 г.)

Списък на училищата, представляващи авторски екипи, които ще изготвят учебни помагала по модула (публ. 31.05.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 02 април 2021 г. вкл.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контак:
Станка Шейнова – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 69, e-mail: [email protected]
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 60, e-mail: [email protected]
Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 68, e-mail: [email protected]


Модул „Оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти” (публ. 23.03.2021 г.)

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контак:
Павлина Тодорова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 67, e-mail: [email protected];
Сехер Адилова – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 71, e-mail: [email protected].

GoTop