Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП)
за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година (публ. 16.09.2021 г.)

Учебен предмет

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ООП)

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА (ПП)

Примерни задачи
към УИП за ДЗИ

УИП за ДЗИ Примерни задачи
към УИП за ДЗИ
УИП за ДЗИ
Български език
Чужд език (АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, ИтЕ, РЕ – на съответните нива)

Английски език

Френски език

Немски език
Испански език
Италиански език
Руски език
Математика
Информатика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство
Предприемачество

GoTop