Съдържание

Обществени консултации

Покана за включване в прегледа на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот

Повече информация

Период на консултацията:
21/02/2017—19/05/2017 г.

Обществена консултация във връзка с Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Повече информация

Начало: 22/02/2017
Край: 19/05/2017

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам