УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, утвърдени през 2017 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, утвърдени през 2017 г.