Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Хелиофизика
Акредитация валидна до: 06.04.2026 г.
Оценка: 9,16

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Астрофизика и звездна астрономия
Акредитация валидна до: 06.04.2026 г.
Оценка: 9,56

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Астрономия и небесна механика
Акредитация валидна до: 06.04.2026 г.
Оценка: 9,30

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“