Проектни предложения - Компонент 2 "Деца в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Проекти » Проектни предложения - Компонент 2 "Деца в риск"

Компонент 2 "Деца в риск"


Документи за кандидатстване по Компонент 2 "Деца в риск"

Call for proposals Component 2 (bg)


По Компонент 2 "Деца и младежи в риск" в срок са получени са 47 (четиридесет и седем) проектни предложения:

 1. BG06-201  Община Берковица
 2. BG06-202  Община Мездра
 3. BG06-203  Фондация Гюлчай
 4. BG06-204  Община Павел баня
 5. BG06-205  Община Панагюрище
 6. BG06-206  Община Царево
 7. BG06-207  Община Добрич
 8. BG06-208  Община Поморие
 9. BG06-209  Община Враца
 10. BG06-210  Община Смядово
 11. BG06-211  Община Павликени
 12. BG06-212  Община Ардино
 13. BG06-213  Община Хасково
 14. BG06-214  Община Провадия
 15. BG06-215  Община Белослав
 16. BG06-216  Община Средец
 17. BG06-217  Община Луковит
 18. BG06-218  Община Исперих
 19. BG06-219  Община Каварна
 20. BG06-220  Община Генерал Тошево
 21. BG06-221  Община Сливен
 22. BG06-222  Община Сунгурларе
 23. BG06-223  Община Димитровград
 24. BG06-224  Община Айтос
 25. BG06-225  Община Първомай
 26. BG06-226  Община Крумовград
 27. BG06-227  Община Аврен
 28. BG06-228  Община Стара Загора
 29. BG06-229  Община Суворово
 30. BG06-230  Община Благоевград
 31. BG06-231  Община Велико Търново
 32. BG06-232  Община Бяла Слатина
 33. BG06-233  Община Плевен
 34. BG06-234  Община Петрич
 35. BG06-235  Община Смолян
 36. BG06-236  Община Садово
 37. BG06-237  Община Дългопол
 38. BG06-238  Община Свищов
 39. BG06-239  Община Кърджали
 40. BG06-240  Община Червен бряг
 41. BG06-241  Община Марица
 42. BG06-242  Община Столична
 43. BG06-243  Община Русе
 44. BG06-244  Община Тунджа
 45. BG06-245  Община Нови пазар
 46. BG06-246  Община Варна
 47. BG06-247  Община Гоце Делчев

Няма постъпили проектни предложения след обявения краен срок - 04 октомври 2013 г.

Всички проектни предложения бяха опаковани в кашон/плик с ненарушена цялост.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“