Двустранни взаимноотношения

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения

Една от основните цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е укрепване на двустранните отношения между Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и Исландия, и България.

За да подпомогнем нашите кандидати публикуваме списък с възможни партньорства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Моля, имайте предвид, че посочените контакти не изчерпват всички възможности.

Документи

Насоки за засилване на двустранните отношения

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“