Програмен период 2014-2021

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Програмен период 2014-2021


Вицепремиерът Томислав Дончев се срещна с норвежкия министър за Европейското икономическо пространство и европейските въпроси Марит Рьосланд

 


Важни документи относно изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021    

1. Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021 и неговите приложения:
http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-...
2. Меморандум за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП 2014-2021:
http://www.eeagrants.bg/bg/assets/resourcedocuments/465/MoUEEABG20142021...


Официално стратира програмен период 2014-2021 на ФМ на ЕИП и НФМ    

Стартът на новия програмен период на ФМ на ЕИП и НФМ беше официално обявен в Брюксел тази седмица.
За повече информация: http://eeagrants.org/News/2016/The-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021-offic...

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“