Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

Начало » Приобщаващо образование » Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

МОН ВЪЗОБНОВЯВА РАБОТАТА НА ГОРЕЩИТЕ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката. На разкритите телефони специалисти ще предоставят съдействие и консултации за деца, ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, свързани със ситуации от образователната система в условията на пандемията.
Дейността се подпомага и от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН, които имат експертиза и многогодишен опит в кризисна интервенция. От понеделник до петък между 08,30 и 16,30 часа.

Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

София: 0877183133
Пловдив: 032/260152
Варна: 0882078085; 0882314686
Бургас: 056/825239; 0892212338
Велико Търново: 0888553601
Стара Загора: 042/210089

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“