Стипендиантска програма на Словакия

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Стипендиантска програма на Словакия

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА СЛОВАКИЯ В ПОДКРЕПА НА МОБИЛНОСТТА НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА 2016/2017 г.

Националната стипендиантска програма на Словакия, финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта, подкрепя мобилността на чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели и научни работници. Програмата е отворена за подаване на заявки за летния семестър на академичната 2016/2017 година.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2016 г. Молбите се подават онлайн на адрес: www.scholarship.sk.

Цялата информация за програмата може да се намери на адрес: www.scholarships.sk.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“