Висше образование

Начало » Висше образование

Полезна информация

Кандидатстудентската борса'2020 Повече информация


Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A02/2019 по Програма „Еразъм+“, в т. ч. и втората покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“. 

Срокът за кандидатстване е 26 февруари 2020 година.

Повече информация


Покана за участие на български висши училища на студентски изложения в Индия през есента на 2019 г. и пролетта на 2020 г.

Повече информация

 

Студентско кредитиране

Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Типовият договор за кредитиране на студенти и докторанти е публикуван в ДВ бр. 33 от 30.04.2010 г.

РЕШЕНИЕ № 339 от 21 май 2020 година за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2021 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 27.05.2020 г.)

ПОКАНА за сключване на типов договор съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти - 2020 г., Поканата е обнародавана в Държавен вестник, брой: 5 от дата 17 януари 2020 г., Неофициален раздел (публ. на 20.01.2020 г.)

Студентско кредитиране - ред и условия за отпускане на студентски кредити (публ. на 31.01.2020 г.)

ОБРАЗЕЦ на уверение с реквизитите по чл.10, ал.3 от ЗКСД

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (актуализиран на 31.01.2020 г.)

Стъпки за получаване на кредит

Какви стъпки трябва да направя, за да получа студентски кредит?

Политики за развитие на висшите училища

Политика за развитие на Медицинския университет – София, утвърдена със Заповед № РД09-1399/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 01.07.2020 г.)

Политика за развитие на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“– София, утвърдена със Заповед № РД09-1401/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 01.07.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“