Проекти по майчин език – изб.ч

Проекти по турски език

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] до 27 октомври 2017 г. включително.

Проекти по иврит

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] до 27 октомври 2017 г. включително.

проекти по арменски език

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] до 27 октомври 2017 г. включително.

Проекти по ромски език

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] до 27 октомври 2017 г. включително.

GoTop