Изпитни материали за ДЗИ – 2020 г.

Държавни зрелостни изпити, август 2020 г. (публ. 28.08.2020 г.)

Математика, 28 август 2020 г.

Физика и астрономия, 28 август 2020 г.

Химия и опазване на околната среда, 28 август 2020 г.

Биология и здравно образование, 28 август 2020 г.

История и цивилизация, 28 август 2020 г.

География и икономика, 28 август 2020 г.

Цикъл „Философия“, 28 август 2020 г.

Английски език, 28 август 2020 г.

Немски език, 28 август 2020 г.

Френски език, 28 август 2020 г.

Испански език, 28 август 2020 г.

Италиански език, 28 август 2020 г.

Руски език, 28 август 2020 г.

Български език и литература, (публ. 27 август 2020 г.)

Държавни зрелостни изпити, юни 2020 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, 02 юни и 04 юни 2020 г.

Английски език, 04 юни 2020 г.

История и цивилизация, 04 юни 2020 г.

Цикъл „Философия“, 04 юни 2020 г.

Биология и здравно образование, 04 юни 2020 г.

Математика, 02 юни 2020 г.

Физика и астрономия, 02 юни 2020 г.

Химия и опазване на околната среда, 02 юни 2020 г.

География и икономика, 02 юни 2020 г.

Немски език, 02 юни 2020 г.

Френски език, 02 юни 2020 г.

Испански език, 02 юни 2020 г.

Италиански език, 02 юни 2020 г.

Руски език, 02 юни 2020 г.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит, 03 юни 2020 г.

Математика, 03 юни 2020 г.

Физика и астрономия, 03 юни 2020 г.

Химия и опазване на околната среда, 03 юни 2020 г.

Биология и здравно образование, 03 юни 2020 г.

История и цивилизация, 03 юни 2020 г.

География и икономика, 03 юни 2020 г.

Цикъл „Философия“, 03 юни 2020 г.

Английски език, 03 юни 2020 г.

Немски език, 03 юни 2020 г.

Френски език, 03 юни 2020 г.

Испански език, 03 юни 2020 г.

Италиански език, 03 юни 2020 г.

Руски език, 03 юни 2020 г.

Български език и литература, 01 юни 2020 г.

GoTop