621 Растениевъдство и животновъдство

Специалности от професия код 621010 „Техник-растениевъд“

6210101 Полевъдство (публ. 23.11.2021 г.)

6210102 Зеленчукопроизводство (публ. 17.11.2022 г.)

6210103 Трайни насаждения (публ. 23.11.2021 г.)

6210107 Растителна защита и агрохимия (публ. 23.11.2021 г.)


6210201 Лозаровинарство от професия код 621020 „Техник в лозаровинарството“ (публ. 23.11.2021 г.)


Специалности от професия код 621030 „Растениевъд“

6210302 Полевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210303 Зеленчукопроизводство (публ. 01.02.2021 г.)

6210304 Трайни насаждения (публ. 01.02.2021 г.)

6210305 Селекция и семепроизводство (публ. 29.01.2021 г.)

6210306 Тютюнопроизводство (публ. 01.02.2021 г.)

6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични – маслени и медоносни култури (публ. 01.02.2021 г.)

6210308 Растителна защита (публ. 29.01.2021 г.)


Специалности от професия код 621040 „Техник-животновъд“

6210401 Говедовъдство (публ. 23.11.2021 г.)

6210402 Овцевъдство (публ. 23.11.2021 г.)

6210406 Пчеларство и бубарство (публ. 23.11.2021 г.)

6210407 Коневъдство и конна езда (публ. 24.10.2022 г.)


Специалности от професия код 621050 „Животновъд“

6210502 Говедовъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210503 Овцевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210504 Свиневъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210505 Птицевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210506 Зайцевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210507 Пчеларство (публ. 29.01.2021 г.)

6210508 Коневъдство и конна езда (публ. 29.01.2021 г.)


Специалности от професия код 621060 „Фермер“

6210601 Земеделец (публ. 23.11.2021 г.)

6210602 Производител на селскостопанска продукция (публ. 23.11.2021 г.)


6210701 Механизация на селското стопанство от професия код 621070 „Техник на селскостопанска техника“ (публ. 23.11.2021 г.)


6210801 Механизация на селското стопанство от професия код 621080 „Монтьор на селскостопанска техника” (публ. 07.12.2021 г.)


6210901 Лозаровинарство от професия код 621090 „Лозаровинар“ (публ. 01.02.2021 г.)


Специалности от професия код 621110 „Работник в растениевъдството“

6211101 Зеленчукопроизводство (публ. 19.05.2020 г.)

6211102 Трайни насаждения (публ. 19.05.2020 г.)

6211103 Тютюнопроизводство (публ. 21.05.2020 г.)

6211104 Гъбопроизводство, билки, етеричномаслени и медоносни култури (публ. 20.05.2020 г.)


Специалности от професия код 621120 „Работник в животновъдството“

6211201 Говедовъдство и биволовъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6211202 Овцевъдство и козевъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6211203 Свиневъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211204 Птицевъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211205 Зайцевъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211206 Пчеларство (публ. 21.05.2020 г.)

6211207 Бубарство (публ. 21.05.2020 г.)

6211208 Коневъдство (публ. 21.05.2020 г.)


6211302 Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета от професия код 621130 „Кинолог“ (публ. 29.11.2022 г.)


6211401 Агроекология от професия код 621140 „Агроеколог“ (публ. 23.11.2021 г.)

GoTop