Съдържание

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация на ЗАВЪРШВАЩИТЕ ХІІ КЛАС през УЧЕБНАТА 2007/2008 година, с ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ клас

Повече >>

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г.

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

345 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

521 МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ

522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

524 ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

541 ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ

543 ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА

621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам