До 29.05.2018 - Покана за подаване на проектни предложения по конкурс SU-ICT-03-2018 на Рамкова програма „Хоризонт 2020“

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 29.05.2018 - Покана за подаване на проектни предложения по конкурс SU-ICT-03-2018 на Рамкова програма „Хоризонт 2020“

На 01.02.2018 г. на страницата на Европейската комисия (ЕК) е публикувана покана за подаване на проектни предложения по конкурс SU-ICT-03-2018 на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Поканата е част от приоритетите на работна програма   2018-2020 г. в направление „Информационни и комуникационни технологии“ и е отворена за кандидатстване до 17,00 ч. на 29.05.2018 г.

По предварителни разчети на ЕК одобрените проекти следва да допринесат за създаването на бъдеща мрежа от центрове за компетентност в областта на киберсигурността в ЕС.

Очакванията са да бъдат финансирани максимум 3 проекта по 16 млн. евро всеки от тях. В проектния консорциум следва да участват минимум 20 независими организации от минимум 9 държави членки или асоциирани страни към Рамковата програма. Една организация може да бъде координатор само на 1 от проектните консорциуми.

Допълнителна информация относно условията за кандидатстване е налична на страницата на ЕК, както и в портала на участниците в Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“