Заключително събитие на Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Заключително събитие на Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

 

Заключително събитие на Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Програмният оператор на Програма BG06 "Деца и младежи в риск" организира заключително събитие за представяне на постигнатите резултати, споделяне на добри практики и обмяна на опит.

Събитието ще се проведе на 26 септември 2017 г. в зала "Рубин" на хотел "Рамада" гр. София.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“