Заключително събитие на Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Заключително събитие на Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

 

Заключително събитие на Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Програмният оператор на Програма BG06 "Деца и младежи в риск" организира заключително събитие за представяне на постигнатите резултати, споделяне на добри практики и обмяна на опит.

Събитието ще се проведе на 26 септември 2017 г. в зала "Рубин" на хотел "Рамада" гр. София.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“