Норвегия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Норвегия

Програма за двустранен обмен в областта на образованието, културата и науката между България и Норвегия от 1993 г.

Забележка: През 1997 г. е заявила, че не развива сътрудничество на базата на двустранни програми. От 1999 г. влиза в сила схема за отпускане на норвежки държавни стипендии. Към момента обучението в двете държави се осъществява съгласно изискванията за всички страни членки на ЕС.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“