Норвегия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Норвегия

Програма за двустранен обмен в областта на образованието, културата и науката между България и Норвегия от 1993 г.

Забележка: През 1997 г. е заявила, че не развива сътрудничество на базата на двустранни програми. От 1999 г. влиза в сила схема за отпускане на норвежки държавни стипендии. Към момента обучението в двете държави се осъществява съгласно изискванията за всички страни членки на ЕС.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“